*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ Bama Rush บามา รัช (2023)

          เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ติดตามชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอลาบามาสี่คนในช่วงฤดูร้อนปี 2022 ขณะเตรียมตัวสำหรับวันประมูลชมรม สี่สาวต่างมีเป้าหมายและแรงจูงใจที่แตกต่างกันในการเข้าร่วมชมรม บางคนต้องการค้นหาชุมชนและการสนับสนุน ในขณะที่บางคนต้องการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางอาชีพ ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจความซับซ้อนทางอารมณ์และความกดดันของการเข้าร่วมชมรม แสดงให้เห็นถึงทั้งด้านบวกและด้านลบของวัฒนธรรมชมรม

แสดงความคิดเห็น