*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ Dragon Ball Z The Movie Cooler’s Revenge การแก้แค้นของคูลเลอร์ (1991)

          หลังจากฟรีซเซอร์ถูกกำจัดลงโดยโกคู คูลเลอร์ พี่ชายของฟรีซเซอร์ทราบข่าวว่าน้องชายของตนถูกขาวไซย ่าฆ่าตาย จึงได้มาเพื่อแก้แค้น และล้างชาวไซย่าที่เหลืออยู่ในโลกให้หมด พร้อมด้วยหน่วยรบเซาเซอร์

แสดงความคิดเห็น