*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ 1944 สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (2015)

          In 1944 Estonia, a fratricide war ensues when Estonians of the retreating German forces fight against Estonians conscripted into the advancing Soviet Red Army.

แสดงความคิดเห็น