*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ Alien Invasion เอเลี่ยนอินเวชั่น (2023)

          หลายปีที่ผ่านมามนุษย์ที่เชื่อเรื่องของเอเลี่ยนส์พยายามตีแพร่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่มาจากนอกโลก ส่วนเอเลี่ยนส์บางกลุ่มที่ต้องการยึดโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ อาศัยการบุกโลกแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางชีวภาพให้ดำรงชีวิตเพื่อการย้ายเผ่าพันธ์ุและยึดโลก Alien Invasion (2023) ภาพยนต์ไซไฟที่สมมุติถึงเหตุการณ์ที่เอเลี่ยนส์บุกลงมายังโลกเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ขนาดที่เอเลี่ยนส์ได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักล่า

แสดงความคิดเห็น