Chernobyl ภัยพิบัติเชียร์โนบีล - EP.1
Chernobyl ภัยพิบัติเชียร์โนบีล - EP.2
Chernobyl ภัยพิบัติเชียร์โนบีล - EP.3
Chernobyl ภัยพิบัติเชียร์โนบีล - EP.4
Chernobyl ภัยพิบัติเชียร์โนบีล - EP.5

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ Chernobyl ภัยพิบัติเชียร์โนบีล (2019)

          ภัยพิบัติเชียร์โนบีล เป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขั้นร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1986 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์โนบีล ตั้งอยู่ที่นิคมเชียร์โนบีล ริมฝั่งแม่น้ำนีเปอร์ ใกล้เมืองปรือเปียต แคว้นเคียฟ ทางตอนเหนือของยูเครน ใกล้ชายแดนเบลารุส อุบัติเหตุที่เชียร์โนบีลนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในแง่ของค่าใช้จ่ายและชีวิต

แสดงความคิดเห็น