Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP1
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP2
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP3
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP4
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP5
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP6
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP7
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP8
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP9
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP10
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP11
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP12
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP13
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP14
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP15
Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ - EP16

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ Doctor Slump หัวใจหมอไม่มอดไหม้ (2024)

          ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่แข่งกันในโรงเรียน แพทย์เก่งๆ สองคนกลับมาพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญ แต่ละคนต้องเผชิญกับความตกต่ำที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตและได้พบกับความปลอบใจซึ่งกันและกันโดยไม่คาดคิด

แสดงความคิดเห็น