Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.1
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.2
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.3
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.4
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.5
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.6
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.7
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.8
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.9
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.10
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.11
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.12
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.13
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.14
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.15
Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 - EP.16

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ Taxi Driver แท็กซี่จ้างแค้น Season 2 (2023)

          ถึงแท็กซี่สายรุ้งจะวงแตกไป โดกีก็ยังออกตามล่าเหล่าคนชั่วอยู่ ในระหว่างที่เก็บภารกิจเป็นความลับจากสมาชิกที่เหลือ โดกีกับซองชอลก็แอบช่วยพ่อคนหนึ่งที่กำลังตามหาลูกชายที่หายตัวไป เพื่อค้นหาที่อยู่ของเขา โดกีเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำภารกิจแรกให้สำเร็จ

แสดงความคิดเห็น