The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 1
The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 2
The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 3
The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 4
The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 5
The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 6
The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 7
The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ - 8

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ The Artful Dodger อาร์ตฟุล ด๊อดเจอร์ ()

          ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียในช่วงปี 1850 ติดตามชีวิตคู่ในวัยผู้ใหญ่ของเจ้าชายจอมโจรชื่อดังของชาร์ลส์ ดิคเกนส์ ซึ่งด็อดเจอร์เป็นศัลยแพทย์ แต่ผู้ที่ไม่อาจละทิ้งความสมัครใจในอาชญากรรมได้

แสดงความคิดเห็น