The Believers สาธุ - EP1
The Believers สาธุ - EP2
The Believers สาธุ - EP3
The Believers สาธุ - EP4
The Believers สาธุ - EP5
The Believers สาธุ - EP6
The Believers สาธุ - EP7
The Believers สาธุ - EP8
The Believers สาธุ - EP9จบ

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ The Believers สาธุ (2024)

          เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ประกอบการอายุน้อยและมีความทะเยอทะยานสามคนต้องหาทางชำระหนี้จำนวนมากจากการเริ่มต้นธุรกิจที่ล้มเหลว เมื่อพวกเขาสะดุดกับโอกาส "ธุรกิจ" ที่คิดไม่ถึงซึ่งใช้ประโยชน์จากความเชื่อของผู้คนในศาสนาเพื่อเงิน เมื่อธุรกิจที่บุกเบิกก่อหนี้ท่วมหัว ผู้ประกอบการ 3 คนจึงวางอุบายหากินกับวัดเพื่อใช้หนี้เงินกู้ก้อนโตให้ทันเวลา

แสดงความคิดเห็น