*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ True Story of Woman Condemned Continues แค้นยังไม่สิ้นสุด (1975)

          A group of juvenile delinquents are transferred to a new prison, where the corrupt staff takes advantage of the vulnerable inmates, and fight for dominance and backstabbing is the inmates' only way to survive.

แสดงความคิดเห็น